Римски терми

Обществените терми (баня) на Одесос са един най-запазените архитектурни паметници от римската епоха в България (І–ІV в.). Те са от т. нар. “малък императорски тип” и изграждането им се отнася към края на ІІ в. Това е най-голямата римска баня на Балканския полуостров – с площ от 7000 кв. м. Тя е четвърта по големина в Лв.па – след термите на Каракала и Диоклетиан в Рим и в Тревира (Трир, Германия). Използвана е до края на ІІІ в.

Посетителите влизали в източния и западния вестибюли (vestibuli). Събличали се в две съблекални – най-големите помещения след залата за срещи, спорт и др. Съблекалните били своеобразни клубове, в които посетителите провеждали част от своето време преди или след къпането.

Наред с други обществени сгради термите били важна част от ежедневния живот на Одесос. От шестдесетте години на ХХ в. Римските терми са архитектурен паметник на културата от национално значение.


Адрес:

Варна; ул.”Сан Стефано” и “Хан Крум”
тел. 052/600 059

Работно време:

Зима: 10.00 ч. до 17.00 ч; почивен ден: неделя и понеделник 
Лято: 10.00 ч. до 17.00 ч; почивен ден: понеделник